Vi tar personlig integritet på allvar

Användaravtal

Dataskyddsförordningen GDPR reglerar hur personuppgifter får lagras, hanteras och på vilken laglig grund hanteringen sker. Eftersom det också är viktigt för oss att du känner dig trygg med hur vi hanterar dina personuppgifter förklarar vi hur det hela hänger ihop i detta användaravtal.

Vi sparar personuppgifterna så länge som det behövs för de ändamål de samlades in eller så länge som det krävs enligt lagar och andra författningar.

Säkerhet och personlig integritet
Vi tar personlig integritet på största allvar och följer en tydlig integritetspolicy. Det innebär att e-postadresser, IP-adresser och annan känslig information behandlas med sekretess.

Vi arbetar löpande med att upprätthålla god säkerhet och vidtar regelmässigt åtgärder för att förhindra dataintrång. Om vi mot förmodan skulle drabbas av intrång kommer vi att upplysa dig om detta samt kontakta polis och tillsynsmyndigheter.
Användaruppgifter hanteras enbart av godkända administratörer.

Användaruppgifter hanteras enbart av godkända administratörer.

Cookies och tjänsteleverantörer
Denna webbplats använder cookies. Det kan liknas vid en textfil som webbservern ber om att få lagra på din dator. Cookies gör det möjligt att spara personliga inställningar så att dessa inte behöver anges på nytt vid nästa besök på webbplatsen. Dessutom används de för att samla in statistik, exempelvis typ av webbläsare, antalet besök och vilka sidor som besöktes.

Cookies används också av våra tjänsteleverantörer, som alla uppfyller kraven som ställs i dataskyddsförordningen GDPR.

Google Analytics som tillhandahålls av Google Inc. Google Analytics använder cookies för att analysera hur webbplatsen används.Stycke

Det går att stänga av eller begränsa webbplatsens användning av cookies genom att justera inställningarna i webbläsaren. Med cookies avstängda upphör vissa av webbplatsens funktioner att fungera.
Vi sparar cookies i 1 månad sedan tas de bort från vår webplats.