Stenhus

Vår långa erfarenhet och passion för gamla stenhus kombinerad med ett miljöintresse och en strävan att bygga ekologiskt så väl som konstadseffektivt – har lett fram till ett nytt sätt att bygga.

Porothermtegel

De hus vi producerar är byggda med en ny form av tegel, Porothermtegel, som är både ekologisk och ekonomisk. Den har en mycket speciell isoleringsförmåga, vilket beror på den fina por- och kapillärstrukturen. Ett hus med väggar av Porotherm fungerar därför som en naturlig klimatanläggning vilket gör att temperatursvängningar undviks. Huset blir svalt på sommaren och varmt på vintern – utan att elräkningen belastas.

Arkitektritat

Vi bygger stenhus efter andras ritningar och vi erbjuder också ett samarbete med vår egen arkitekt, vilket ger dig en enklare process. Det innebär att vi är med från början, och hjälper dig med planering och den ibland överväldigande beslutsprocessen. Vår totalentreprenad innefattar då allt och vårt mål är att det ska vara roligt för dig att bygga hus.

Husen i Elinedal

Ritningar

Ritningar över husen i Elinedal.